ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ

 

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

 

                ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

Η Δασοπροστασία Δήμου Παπάγου-Χολαργού είναι ο σύμβουλος του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, σε θέματα προστασίας και ανάπτυξης του φυσικού Περιβάλλοντος εν γένει & ειδικότερα της ευρύτερης περιοχής στην οποία ευρίσκεται ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και της δασικής περιοχής με την οποία συνορεύει. Η ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ. είναι καταχωρημένη στο μητρώο εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αριθμό μητρώου 14/2012.

 

Σκοπός της Δασοπροστασίας Δήμου .Παπάγου-Χολαργού είναι :

1.Η συμβολή στη ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ και σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσω της ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ της & ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ των κρατικών υπηρεσιών κατά την ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ .

2.Η επικούρηση και η παροχή συνδρομής στις εμπλεκόμενες τακτικές κρατικές δυνάμεις στην αντιμετώπιση εκδηλωμένων φυσικών καταστροφών μεγάλης κλίμακας (σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, ανεμοθύελλες) εφ’ όσον το επιτρέπουν η εκπαίδευση των εμπλεκομένων μελών της και ο εξοπλισμός της ομάδας.

3.Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του φυσικού περιβάλλοντος.