Το Νομικό Συμβούλιο του κράτους γνωμοδοτεί αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

2015-10-15 01:47

12/10/2015

 

 

Με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ρυθμίζεται οριστικά το θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με την άμεση νομική ισχύ των διατάξεων που ρυθμίζουν την ασφαλιστική κάλυψη και την αστική ευθύνη των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.

Το 2002 με το νόμο περί Πολιτικής Προστασίας θεσμοθετήθηκε το Σύστημα Εθελοντισμού Πολιτικής  Προστασίας, σύμφωνα με το οποίο οι Εθελοντικές Οργανώσεις θεωρούνται πόροι και συμμετέχουν ενεργά με την επιχειρησιακή ένταξή τους στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων.

Με τις διατάξεις του νόμου περί Πολιτικής Προστασίας προβλεπόταν η έκδοση κοινής Υπουργικής Απόφασης, για την ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών πολιτικής προστασίας, η οποία ουδέποτε εκδόθηκε. Με νεότερο νόμο (άρθρο 14 του Ν. 4249/2014) ρυθμίζονται εκ νέου τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες πιστοποίησης και ένταξης των Εθελοντικών Οργανώσεων σε νέο Μητρώο, μεταξύ των οποίων είναι και η ασφαλιστική κάλυψη και η αστική ευθύνη.

περισσότερα εδω